Lastbalansering

Lastballansering ingår alltid i våra installationer!

Elen i en fastighet är endast säkrad upp till en viss begränsad nivå. Om ett antal laddplatser används samtidigt, med hög effekt, kan proppen gå om säkringen inte räcker till.

Det kan enklast jämföras med när proppen går i huset om för många köksapparater är inkopplade samtidigt eller liknande incidenter som är vanligt förekommande. Om säkringen inte räcker till för laddplatsernas kapacitet kan man använda sig av en laddbox med lastbalansering.

Syftet med lastbalansering

Om många bilar skulle laddas samtidigt, på hög effekt, skulle man behöva höja säkringsstorleken för att undvika kortslutning.

Det skulle vara otroligt kostsamt, vilket är den största anledningen till att använda sig av lastbalansering.

Genom den tekniken kan man säkerställa att samtliga bildar laddas på maximal effekt som finns tillgänglig, utan någon risk för att proppen går och utan att behöva justera säkringsstorleken.

Statisk lastbalansering med samma laddeffekt för alla

Samtliga bilar på laddplatserna delar på en effekt som i många fall kan vara samma storlek som huvudsäkringen. Om få bilar laddas får alla bilar full effekt. Vid fler bilar dras laddeffekten ner.

Sharing is caring - styr effekten via molnet

Denna typ av teknik innebär att två bilar kan laddas samtidigt via samma laddstation och delar på den tillgängliga effekten.

Hur effekten delas upp styrs av laddstationen och kan justeras via molnet. När en bil är färdigladdad får den andra bilen full effekt.

Dynamisk lastbalansering

Tar hänsyn till övriga fastighetens elförbrukning. Laddplatserna får den effekt som blir kvar efter fastighetens förbrukare tagit sin del.

Särskilt effektivt att använda på natten när fastighetens övriga förbrukning inte är speciellt hög. Då är tekniken optimal och oerhört kostnadseffektiv.

Få en offert inom 24 timmar!

Gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig.